Het Hardeman-toernooi is een Libre Afvalcompetitie. De indeling wordt door loting bepaald. Iedere partij moet geheel worden uitgespeeld totdat één van van de spelers zijn aantal caramboles heeft gehaald, dus géén 30 beurten wedstrijd!

Wanneer een partij eindigt in een remise wordt een verlenging gespeeld over de helft van het aantal te maken caramboles afgerond naar boven.

Bij onverwachte omstandigheden beslist de wedstrijdcommissie over de gang van zaken betreffende het vervolg.

Toernooi 2024

We hebben 21 spelende leden. Hardeman begint met 16 deelnemers. Er moeten dus 5 leden afvallen. Begin februari is door loting (door een neutraal persoon) beslist worden welke 10 spelers een voorronde moeten spelen. We houden ná de loting derhalve 11 leden over waarbij 5 winnaars uit de voorronde komen om de eerste ronde te beginnen met 16 strijders.

Winnaars Hardemantoernooi

Onder het toeziend oog van de gehele  Libresectie van TOR heeft donderdag 1 februari 2024 de Loterijmeester Ron Nieuw  de loting verricht voor de voorronde van het Hardemantoernooi 2024, waarvoor dank.

Resultaten Hardeman 2024 Finale