Bestuur

Het Bestuur van Senioren Biljartvereniging Tien Over Rood bestaat per 25 april 2024 uit:

Voorzitter

Rob van Heerden

Telefoon: 06-11074462

E-mail: robvanheerden@gmail.com

Secretaris

Rien de Groot

Telefoon: 023-5240124

Telefoon: 06-47458108

E-mail: rien.de.groot@hotmail.com

Penningmeester

Dick Mookhoek

Telefoon: 06-31998803

E-mail: d.mookhoek@kpnplanet.nl

Rekeningnummer SBV-TOR: NL 03 INGB 0009 4405 88